BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • Kuruluş ’un güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak,
  • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak,
  • Kuruluş ’un temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,

Amaçlarıyla, hizmet, faaliyet ve süreçlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının güvenliğini TS ISO/IEC 27001:2013 standardına uygun olarak sağlamayı hedefler.

Bu amaçla Kuruluş üst yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ne uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu taahhüdün sonucu olarak, Kuruluş genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve altyapı yatırımlarını sürdürür.