ÇEVRE, EMNİYET VE SAĞLIK POLİTİKASI

Asitlenmiş, Soğuk haddelenmiş, Galvanizlenmiş, Boyanmış mamul üretimi ve Çelik Servis Merkezleri hizmetleri sunan; Demir Çelik sektöründe ülkemizin önde gelen firmalarından biri olan TATMETAL ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. olarak,

  • İSG ve Çevresel riskleri belirleyip önlemeyi,
  • Tüm çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı bilinçlendirmeyi,
  • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere göre çalışmayı,
  • İSG ve Çevre performansının yönetim sistemi çerçevesinde sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamayı,
  • Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı,
  • Güvenli çalışma ortamları sunarak tüm çalışanlarımızı ailelerine sağlıklı olarak teslim etmeyi,
  • Yaşadığımız çevreyi çocuklarımıza miras bırakacağımız bilinciyle çevre kirliliğini önlemeyi ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

    Taahhüt ederiz.