ENERJİ POLİTİKASI

Enerji tüketimini azaltmak ve dolayısı ile çevre korumaya katkıda bulunmak için,

  • Enerji performansını sürekli iyileştirmek için çalışmalar yapmak,
  • Enerji tüketimini azaltma amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamak,
  • Yasal mevzuat ve diğer standartlara uymak,
  • Yatırımlarda enerji verimliliği yüksek teknolojileri ve hizmetleri tercih etmek,
  • Enerji performansını geliştirecek tasarımları desteklemek,
  • Enerji verimliliği konusunda çalışan, taşeron, tedarikçiler gibi ilgili tarafların bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi için çalışmak,
  • Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığı ile ilgili bütün çalışmaları yapmak

Yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz politikalarımıza uymayı, politikalarımıza uygun faaliyetler yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

GENEL MÜDÜR