Enerji Politikamız

 

Doğal kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak bilinciyle,

  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,
  • Enerji ile ilgili sorumlu olduğumuz yasal mevzuat, standart ve diğer şartlara uymayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde enerji verimliliğini ön planda tutmayı,
  • Yeni yatırım ve mevcut tesislerimizin modernizasyonu faaliyetlerimizde enerji verimliliği yüksek teknolojileri tercih etmeyi,
  • Üretimlerde ve tüm süreçlerimizde yeni teknolojileri izlemeyi,
  • Enerji verimliliği konusunda çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi için çalışmayı,
  • Enerji yönetim sistemini sürekli gözden geçirmeyi ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi


    Taahhüt ederiz..

 

Join bet365 Poker nad play.