KALİTE POLİTİKASI

  • Otomotiv, beyaz eşya, inşaat vb sektörlerde kullanılmak üzere uluslar arası ve milli standartlarda ve müşteri beklentilerine ve taleplerine uygun asitlenmiş, soğuk haddelenmiş, galvaniz kaplanmış, boyanmış yassı çelik üretmek,
  • Rekabetçi, sürekli gelişmeye dayalı kalite iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak ve kalitenin sürekliliğini sağlamak,
  • Tüm paydaşlarımızın katılımını ve desteğini sağlayarak takım ruhu ve aidiyet bilincini sağlamak ve müşteri güvenini sürekli kılmak,
  • Müşteri beklentilerine uygun ürünü düşük maliyette ve zamanında sağlamak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı pazarların kalite beklentileri ile teknik gelişmeleri yakından izleyerek hayata geçirmek,
  • Üretimde kullanılan tüm malzemelerin ve ürettiğimiz tüm ürünlerin mevcut yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak .